Sök till kören

Officiell webbplats för Uppsala Domkyrkokör

Sök till kören

Sök till Uppsala Domkyrkokör! Foto: Michael Tjernström.

Söker du en kör att sjunga i?

Vill du sjunga tillsammans med oss i Uppsala Domkyrkokör? Vi är en kör på hög musikalisk nivå med trivsam atmosfär och god sammanhållning. Vi tar oss an en bred repertoar av varierande och utmanande musik som vi får framföra i domkyrkan – en av de vackraste konsertlokalerna! Att sjunga med oss innebär en hel del egen instudering, för vi sjunger ofta och mycket, så kören består av erfarna sångare som tar sig an ny musik i snabbt tempo. Som medlem i kören är du med och förvaltar det nästan tvåhundraåriga kulturarv som Uppsala Domkyrkokör utgör. Läs gärna mer om kören och vår verksamhet om du är nyfiken på oss.

Så, är du en van sångare med god notläsningsförmåga – anmäl intresse för att provsjunga i formuläret nedan! Håll även utkik efter möjligheten att komma på ett öppet rep i början av terminen för att känna in stämningen, lyssna på körens klang och prova lite av vår repertoar.

Anmäl intresse för provsjungning

Fyll i formuläret nedan. Om det finns planerade provsjungningstillfällen syns de redan i formuläret, men körledaren kan även vid behov besluta om provsjungningar utanför dessa perioder, så tveka inte att anmäla ditt intresse oavsett.

Vid själva provsjungningen träffar du körens dirigent och eventuellt ytterligare någon sångare från kören. Vanligtvis ses ni i en övningslokal på Domkyrkoplan 5, mitt emot domkyrkans norra sida. I provsjungningen ingår följande moment: egen vald sång (du förbereder och tar med egen not – om du önskar ackompanjemang tar du med not i rätt tonart), omfångstest, gehörsövning, rytmövning samt a vista-läsning.

För ytterligare upplysningar om kören eller provsjungning, kontakta körens dirigent.

Intresseanmälan för provsjungning
När du har skickat ditt svar i formuläret nedan ska du få en kopia av inskickad anmälan till din angivna e-postadress. Vi återkommer sedan till dig för inplanering av tiden för just din provsjungning. 
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Stämma
Välj den eller de stämmor som du oftast har sjungit.
Beskriv kort din tidigare körerfarenhet (t.ex. körer du sjungit i).
Möjliga tider för provsjungning
Välj den eller de dagar som du skulle ha möjlighet att komma och provsjunga, så återkommer vi med förslag på tid. Vänligen beskriv under Övriga kommentarer ifall du bara kan del av det angivna tidsförslaget.