GDPR – Integritetspolicy

Officiell webbplats för Uppsala Domkyrkokör

Från och med den 25 maj 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning GDPR som lag i Sverige. Uppsala Domkyrkokör vill därför berätta hur vi behandlar dina personuppgifter på vår webbplats och hur du ska göra om du är missnöjd med något och vill klaga. De rättsliga grunder vi använder för att behandla dina personuppgifter är i regel genom en intresseavvägning eller via samtycke. 

När samlar vi in personuppgifter?

Vi tar bilder på kören, men ibland även mingelbilder och liknande i samband med våra egna evenemang. En del foton publiceras på webbplatsen och våra sociala kanaler för att informera om arrangemangen. 

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att kontakta oss om du vill göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter eller få information om vilka uppgifter vi har om dig. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via mailadressen info (a) uppsaladomkyrkokor.com.

Du har också rätt att:

  • Begära rättelse av felaktiga uppgifter
  • Begära radering av vissa uppgifter
  • Begära att vi begränsar behandlingen
  • Få personuppgifter överförda

Hur gör du för att klaga?

Om du vill utöva dina rättigheter enligt GDPR eller önskar komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter maila till info (a) uppsaladomkyrkokor.com.

GDPR